Ik wil meer weten

Zet net zoals Brasschaat in op personentelling

Maandag is marktdag in Brasschaat. Sinds mei 2020 gebeurt dat onder specifieke voorwaarden: het aantal kramen en bezoekers is beperkt en er is een circulatieplan met één ingang en één uitgang. Carla Pantens (Schepen van Cultuur, Lokale Economie en Toerisme) besloot om een automatisch telsysteem in te zetten voor capaciteitsplanning. 

Mijn gemeente telt ook

Slimme gemeenten worden slimmer

Beleidsdomeinen waar data het verschil kunnen maken: 

01

Risicobeheer in veiligheidsplanning

 • Effectievere rampenplanning
 • Beter omgaan met onvoorspelbaarheid

02

Optimale inzet van mensen en middelen

 • Flexibele inzet van mensen in functie van reële situatie
 • Beslissingen voor uitbreiding of inkrimping van infrastructuur op basis van effectief gebruik

03

Betere klantbeleving voor burger en bezoeker

 • Inzet van gemeentepersoneel in functie van effectieve drukte
 • Online beschikbaar maken van realtimedata
privacy

04

Mobiliteitsstromen in kaart

 • Verkeersopstoppingen en sluipverkeer identificeren
 • Circulatieplannen onderbouwen
 • Verkeersveiligheid aan scholen verbeteren

05

Datagedreven lokale economie

 • Beleidskeuzes onderbouwen tegenover middenstandsverenigingen
 • Kwantificering van shoppers, tendensen doorheen de dag registreren
Mijn gemeente wil data ook slimmer inzetten

Ons telsysteem is makkelijk, multi-inzetbaar en gebruiksklaar in drie stappen

Plug

Play

Connect

plug
play
connect

Inpluggen en klaar. De technische dienst van uw gemeente kan de personenteller zelf installeren. De hardware en software zijn op elkaar afgestemd en zijn gebruiksvriendelijk. 

Het scherm kleurt rood wanneer het maximale bezoekersaantal is bereikt en er wordt een melding verstuurd naar de verantwoordelijke. 

Via de app kan u de realtimedata raadplegen. Die kunnen bovendien worden geïntegreerd in uw eigen websites. 

markt_brasschaat

Andere toepassingen...

C-mine houdt betalende en niet-betalende bezoekers uit elkaar

cmine

De site van C-mine in Genk is uitgestrekt. Een groot deel van de site is vrij toegankelijk en heeft uiteenlopende functies. Een uniek belevingsparcours voor gezinnen in en rond een mijnschachttoren is betalend. Bij de ingangen van de C-mine expeditie werden dertien sensoren geplaatst om bezoekers te tellen. Mede dankzij personentelling wordt het gebruik van de site in kaart gebracht.

Westtoer is een autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Eén van haar doelstellingen is om een toeristisch onthaalnetwerk uit te bouwen in de hele provincie. Daarvoor wil het bedrijf de bezoekersaantallen op de belangrijkste toeristische plaatsen zo nauwkeurig mogelijk en op permanente basis in kaart brengen. Concreet werden er personentellers geïnstalleerd bij een aantal toeristische infopunten en op twee WOI-sites.

Westtoer: bezoekersaantallen in het toeristisch netwerk in kaart brengen

westtoer

Welke locaties in uw gemeente kunnen tellen?

visual_gemeente

Mijn gemeente wil ook tellen.

Contacteer mij